2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitim Modeline İlişkin Açıklama

 

Üniversitemiz Senatosunda alınan karar gereği; 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda 27/09/2021 tarihinde, Tıp Fakültesi 1.2.3. sınıflar 04/10/2021 tarihinde, 4.5. sınıflar 31/08/2021 tarihinde, Diş Hekimliği Fakültesi 13/09/2021 tarihinde olmak üzere eğitim öğretim yüz yüze olarak başlayacaktır.

Ayrıca öğrencilerimiz 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini online olarak yapabileceklerdir. ( Diş Hekimliği 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt yenileyecektir.)

 Bununla birlikte öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve diğer başka nedeneler ile birimlerimiz yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda programın mezuniyet için alınması gereken toplam AKTS kredi değerinin en fazla %40’ı kadar oranda uzaktan öğretim ile yürütülecek olup, uzaktan öğretim ile verilecek derslere ilişkin bilgiler birimlerimizin web sitelerinde ilan edilecektir.

Uzaktan öğretim ile verilen derslerde ara sınavların yüz yüze veya elektronik ortamda yapılmasına birimlerimizce karar verilerek öğrencilerimize sınavlardan önce duyuracaklardır. Final ve bütünleme sınavları ise gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılacaktır.

Tüm derslerde öğrencilerimizin tabi oldukları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca derslere devam durumu aranacaktır.

Küresel salgın koşulları nedeniyle yurtdışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler, kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk gurubunda olan öğrencilerden talepte bulunmaları durumunda kayıt dondurma işlemlerinde kolaylık sağlanacaktır.

Öğrencilerimizin 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında eğitime sağlıklı ve güvenli bir şekilde başlayabilmeleri için gerekli tedbirlere uymalarını konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica eder, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

...